Het BOA Rainbow Taskforce heeft vrijwilligers die graag voorlichting komen geven. De focus ligt hierbij met name op de MBO-opleidingen Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV), maar ook op andere scholen of bij u op de werkvloer is mogelijk. De voorlichting bestaat uit het geven van een presentatie over genderidenteit en seksuele oriëntatie. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van kleine opdrachten waarbij de studenten worden uitgedaagd om zelfstandig na te denken over LHBT+-gerelateerde vraagstukken, gekoppeld aan het dagelijkse werk van de opsporingsambtenaar.

Vraagstukken waarover wordt gediscussieerd zijn bijvoorbeeld:

  • Omgaan met vooroordelen en aannames
  • Schelden met homo
  • Staandehouding van een persoon wiens vermelde geslacht anders lijkt dan de visuele presentatie
  • Juiste signalering en afhandeling van LHBT+-gerelateerde problematiek bij burgers

Wilt u graag dat wij aan uw HTV-klas of collega's een voorlichting komen geven? Wij vragen alleen een reiskostenvergoeding  (bijvoorbeeld vergoeding kosten openbaar vervoer of brandstofkosten). Neem contact met ons op!