Competenties van de Verbindingsofficier (VO)

Je bent iemand die:

 • Zich realiseert dat seksuele geaardheid en genderidentiteit geen keuze is;
 • Bij voorkeur BOA, toezichthouder of anderszins handhaver is, maar dit hoeft niet persé: maar aantoonbare affiniteit met het vakgebied van toezicht en handhaving wel;
 • Alert is op het signaleren van problemen gerelateerd aan de LHBT+ gemeenschap;
 • Op opbouwende wijze kritiek kan leveren;
 • Graag mensen informeert;
 • Graag mensen iets wil leren;
 • Graag wil bijdragen aan de zichtbaarheid van de BOA, zowel binnen LHBT+ gemeenschap als daarbuiten;
 • Zelf deel uitmaakt van de LHBT+ gemeenschap óf je er op wat voor wijze dan ook mee verbonden voelt, bijvoorbeeld als zgn. “Straight Ally”.

 

De taken van de VO 

Externe taken:

 • Zichtbare aanwezigheid van de VO op LHBT+ evenementen;
 • Signaleringsrol ten opzichte van haatmisdrijven en doorverwijzing naar RiB;
 • Voorlichting omtrent LHBT+ diversiteit aan HTV-klassen in de regio waar de VO werkzaam is;
 • Actieve bijdrage aan de sociale acceptatie van de LHBT+ gemeenschap;
 • Samenwerking met RiB, hulpverleningsinstanties en andere LHBT+ belangengroeperingen.

 Interne taken:

 • Een aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor BOA’s collega’s uit alle domeinen;
 • Het creëren van bewustzijn bij collega BOA’s met specifieke LHBT+ problematiek door voorlichting en training;
 • Het bieden van ondersteuning aan collega BOA’s die te maken krijgen met LHBT+ problematiek;
 • Diversiteit een vast onderwerp maken van training en scholing van Buitengewoon Opsporingsambtenaren in alle domeinen;
 • Optreden als gesprekspartner in LHBT+ gerelateerd diversiteitsbeleid op de werkvloer.

Spreekt deze vrijwillige functie je aan? Neem dan contact met ons op!