Externe doelstellingen:

  • Signaleren van problematiek van burgers uit de lesbische-, homo-, biseksuele- transgender- interseks- en queergemeenschap (LHBTIQ) en een oog en oor functie hiertoe zijn voor de politie, met name doorverwijzing naar het zgn. “Roze in Blauw”-netwerk;
  • Samenwerken met hulpverleningsinstanties en andere LHBTIQ-belangengroeperingen;
  • Versterken van de identiteit van de BOA door zichtbaarheid van de LHBTIQ-BOA’s;​

Interne doelstellingen:

  • Een aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor alle BOA’s die werkzaam zijn in alle domeinen;
  • Het creëren van een bewustzijn bij collega’s met betrekking tot problemen die specifiek zijn voor de LHBTIQ-gemeenschap, zodat zij dit in hun werkgebied kunnen toepassen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door middel van training en het verstrekken van informatie.
  • Het onderwerp “diversiteit” onderdeel laten uitmaken van de HTV-opleidingen voor BOA’s.
  • Als gesprekpartner optreden als het gaat om LHBTIQ-beleid op de werkvloer.
  • Collega’s ondersteunen die te maken krijgen met (complexe) vraagstukken, gerelateerd aan het LHBTIQ-thema.
  • Contact onderhouden met en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen Roze in Blauw-teams binnen de politie-eenheden onderling.