Met regelmaat bieden wij ondersteuning aan collega BOA’s in heel Nederland. Dit is divers van aard, maar enkele voorbeelden zijn:

  • Omgaan met LHBT-discriminatie op de werkvloer
  • Omgaan met collega’s die LHBT-burgers onjuist bejegenen
  • Voorlichting over LHBT-thematiek en -problematiek
  • Doorverwijzen naar de juiste hulp (bijvoorbeeld vakbond)
  • Juiste bejegening van burgers en gemeentelijk beleid bij een Homo Ontmoetingsplaats (HOP)

Word jij of een collega BOA door je collega’s gediscrimineerd/gepest vanwege je seksuele geaardheid en/of genderidentiteit? Gaat je collega BOA anders om met homo’s dan met andere burgers? Neem dan contact met ons op, raadpleeg de Meldwijzer Discriminatie of neem contact op met de politie.

Heb je hulp nodig om een LHTB+-burger te kunnen helpen, dan kan je ook contact opnemen met het netwerk Roze in Blauw van de politie in jouw regio.